‘Neem je klant mee op weg naar duurzaamheid’

Erik TimmermansHet informatiecentrum Papier en Karton heeft een duidelijk doel voor ogen. Het wegnemen van negatieve vooroordelen en bedrijven bewust maken van al het goede dat papier en karton te bieden heeft. Zij startte de campagne Natuurlijk Papier en Karton. Erik Timmermans, directeur van het informatiecentrum, verkondigt de boodschap door het hele land: ‘De consument en samenleving willen meer duurzame producten. Papier is zo’n product, helemaal als je het op een goede manier gebruikt. Duurzaamheid is geen hype. Ik denk dat het juist kansen biedt.’

Papier. Erik Timmermans praat er met passie over. ‘Papier is mooi, praktisch, sterk en effectief’, legt hij uit. ‘Een gedrukt relatiemagazine op mooi papier biedt gevoel, wordt ervaren als een cadeautje. Dat is anders bij een digitale nieuwsbrief. Als mensen iets tastbaars in handen hebben, is het effect groter.’

Blijf zoeken naar de juiste wisselwerking

Is het een punt van discussie: gaan we digitaal of blijven we papier gebruiken? Volgens Timmermans is het niet óf digitaal óf papier. ‘We moeten zoeken naar de juiste mix. Dat bedrijven voor digitale middelen kiezen, snap ik goed. Zij bieden dan ook veel voordelen. Bijvoorbeeld efficiency, kostenreductie en snelheid. Maar print kan veel waarde bieden. Een wisselwerking tussen print en digitaal, waarin de middelen elkaar versterken, kan extra effect bieden. Ik ben blij dat het KVGO met de campagne Print Pakt dit verhaal gaat vertellen, met argumenten waarom je wel papier moet inzetten.’

Waarom nu de campagne?

‘Twee jaar geleden is er vanuit Brussel groot onderzoek onder jongeren geïnitieerd naar de perceptie van papier. Uit het onderzoek kwam naar voren dat jonge mensen over het algemeen een positief beeld hebben van papier. De kritische vragen die werden gesteld, waren milieu gerelateerd. De jongeren geloofden de recyclingcijfers niet, vroegen zich af waar de bomen voor de papierproductie vandaan kwamen. Om die vraagstukken weg te nemen, hebben we een campagne ontwikkeld. Met de campagne laten we zien dat papier en karton duurzame materialen zijn.’

De harde cijfers

‘Veel consumenten hebben nog steeds een beeld van dode, omgehakte bomen als het om papier gaat. Slechts elf procent van de mondiale houtkap vindt plaats voor de productie van papier. In de afgelopen zestig jaar is het Europese bosoppervlak met ruim dertig procent gegroeid, mede door de papierindustrie. De industrie werkt met keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Voor gekapte bomen worden nieuwe terug geplant. Eén boom levert driehonderd kilo papier op, 60.000 vel. Dat zijn ongeveer driehonderd pakken papier. In Nederland wordt meer dan tachtig procent van al het gebruikte papier en karton gerecycled. Dat zijn harde cijfers.’

Pakken bedrijven dit op?

‘Veel bedrijven zijn toekomstgericht en duurzaam bezig. Ze produceren of drukken schoner en ze kijken tegelijkertijd waar dit geld kan opleveren. Die financiële overwegingen worden in de communicatie richting de klant wel eens verward met duurzaamheid. Een voorbeeld: een grote bank die overgaat op digitale facturatie. Er wordt dan papier bespaard. Daartegenover staat dat je  datacenters creëert en er ontstaat een enorme toename van mail- en internetverkeer. Er zijn nieuwe elektronische middelen en voorzieningen nodig. Dit alles heeft een grote impact op het milieu. Dat lijken we ons niet te realiseren, of misschien willen we het niet. De ICT is in 2013 de luchtvaart voorbij gegaan in CO₂-uitstoot. Dan is het de vraag of het doel duurzaamheid is, of alleen kostenreductie. Dit laatste is niet erg, maar gebruik de duurzaamheidgronden niet als je ze niet kunt bewijzen en geen eerlijke vergelijking maakt. Nu wordt een onterecht negatief beeld gecreëerd van papier.’

Is daar genoeg aandacht voor bij bedrijven en consumenten?

‘Ik denk dat er nog wel iets moet gebeuren. Het feit dat alle handelingen op internet ook CO₂-uitstoot veroorzaken, leeft bij weinig mensen. Eén googlesearch heeft net zoveel CO₂-uitstoot als het maken van één vel papier. Wil je echt duurzamer gaan werken, dan moet je ook kijken naar de digitale handelingen. Soms betekent het dat papier uiteindelijk toch duurzamer kan zijn. Tegen een boek van de bibliotheek dat honderd keer wordt uitgeleend kan geen e-reader op qua duurzaamheid. Natuurlijk kun je niet om internet heen. Ook Papier en Karton heeft een website en een App en wij propageren zeker niet dat je digitale middelen moet schuwen. Maar als bedrijven erover nadenken, dan gaan consumenten er ook over nadenken. Het heeft allemaal te maken met bewustwording.’

Hoe zit dat met karton?

‘Karton wordt door mensen anders bekeken dan print. Met print boks je op tegen een nieuw, sexy en niet tastbaar product: digitale content. Het is voor veel mensen lastig te vatten dat ook die content een footprint heeft. Karton wordt vaak voor honderd procent van oud papier gemaakt. De grote concurrent van karton is het eveneens tastbare plastic. Dat wordt veelal van olie gemaakt en matig gerecycled. Dan is karton al snel het duurzame alternatief.’

Is duurzaam duur?

‘Dat hangt ervan af. Bij een reclamecampagne gaat het, zoals eerder gesteld om het effect. Een digitale mailing kan goedkoper zijn. Echter, voor hetzelfde effect als een printmailing zal vaker moeten worden gemaild. Ga je dan kijken naar de impact dan kan het zomaar zijn dat één papieren mailing goedkoper en duurzamer is. Maar ik wil vooral benadrukken waarom je wel papier moet gebruiken. Het KVGO gaat die effectiviteit van print onder de aandacht brengen. Papier en Karton richt zich vooral op het milieuaspect. Zo versterken we elkaar.’

Welk advies heb je voor bedrijven die meer willen met duurzaamheid?

‘Bewust worden doe je samen. Neem je klant mee in het verduurzamen van je bedrijf. Kijk samen naar diverse factoren. En bespreek het ook met je leveranciers: ik wil verduurzamen, hoe gaan we dat doen? Als je samen op één lijn zit, kun je een heleboel bereiken.’

www.papierenkarton.nl